โทร: +66 555 2000 อีเมล: contact@op.kmutnb.ac.th

KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ขอเชิญร่วมงาน KMUTNB OPEN HOUSE 2024

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก จัดกิจกรรม KMUTNB OPEN HOUSE 2024 “65 ปี มจพ. พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน” ในวันที่ 12-13 มกราคม 2567


LIVE

กำหนดการ LIVE & On-site


เวลา คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
08.00 น. 8.00-9.00 น. [On-site] ลงทะเบียน
08.30 น.
09.00 น. 9.00-10.30 น. [On-site] แนะนำหลักสูตร และการอบรม เรื่อง การบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
ณ อาคารปฏิบัติการการท่องเที่ยวและโรงแรม โรงแรมวิลลาวิชชาลัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
10.00 น.
10.30 น.
11.00 น. 10.30-12.00 น. [On-site] กิจกรรม onsite ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBT)
บูธสำหรับถ่ายรูป Check-in
การแข่งขัน Lean game
บูธบอร์ดติดความรู้สึก
บูธการจัดแสดงสินค้า พร้อมฝึกการถ่ายรูปสินค้า
ภาควิชาบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม (TH)
โซนที่ 1 : โซนการโรงแรม
บูธเครื่องดื่มม็อคเทล
โชว์บาร์เท็นเดอร์
โซนที่ 2 : โซนการท่องเที่ยว
บูธตอบคำถามให้รางวัลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
บูธการพับผ้าขนหนู ผ้าเช็ดปาก เป็นรูปร่างต่างๆ อย่างสวยงาม
บูธการแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับสปา
บูธการเกี่ยวกับรายวิชา Airline
11.30 น.
12.00 น.
12.30 น.
13.00 น.
13.30 น.
14.00 น.
14.30 น.
15.00 น.
15.30 น.
16.00 น.

เวลา เวทีส่วนกลาง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยนานาชาติ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง
08.00 น. 9.00-16.00 น. [On-site]  ณ อาคารปฏิบัติการและประลองรวม (อาคาร 44) และ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) โดยแบ่งกิจกรรมเป็นภาควิชา
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
    - จัดแสดงเครื่องมือวิศวกรรมสำรวจ (มีกิจกรรมส่องกล้อง) [ชั้น 1 อาคาร 44]
    - จัดแสดงเครื่องมือวิศวกรรมโครงสร้าง [ชั้น 1 อาคาร 44]
    - จัดซุ้มกิจกรรมดนตรี [ชั้น 1 อาคาร 44]
    - เข้าชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมน้ำ [ชั้น 1 อาคาร 52]
    - เข้าชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมปฐพี [ชั้น 1 อาคาร 52]
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
    1. แข่งขัน Digital Learning ComEdu Pitching 2024 เป็นการแข่งขันการนำเสนอโครงงานด้านเทคโนโลยี แบ่งเป็น 2 ระดับ
        - โครงงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรชีพ (ปวช.)
        - โครงงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรชีพชั้นสูง (ปวส.)
    2. Workshop : เขียนเกมง่าย ๆ ด้วย Roblox
    3. Workshop : หุ่นยนต์เดินตามเส้น
    4. Workshop : ตรวจจับท่าทางออกกำลังกายส่วนแขนและไหล่กับดรัมเบลด้วยคอมพิวเตอร์วิทัศน์โดยใช้กล้องเว็บแคม
    5. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ดังนี้
        - ชุดตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion Capture)
        - สตูดิโอถ่ายทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
        - ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม FabLAB
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
    หน่วยการศึกษา [ห้อง 402 อาคาร 52]
        - แสดงผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา
        - ชุดทดลอง IOT
    หน่วยอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม [ห้อง 416 อาคาร 52]
        - เยี่ยมชม Telecommunication Lab
    หน่วยไฟฟ้ากาลัง
        - การจัดทำแผ่นวงจรพิมพ์ PCB [ชั้น 5 อาคาร 44]
        - เยี่ยมชมชุดทดลองระบบการควบคุมมอเตอร์ [ชั้น 5 อาคาร 44]
        - เยี่ยมชมห้อง Lab Power System [ชั้น 6 อาคาร 44]
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
    - สาธิตเครื่องฉีดพลาสติก และฉีดแก้วน้ำแจกนักเรียนที่สนใจมาเยี่ยมชม [ณ ห้อง 44-101]
    - สาธิตการใช้เครื่องจักรกล เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจียระไน และ ลองให้นักเรียนที่สนใจลอง VR เครื่องจักรกลที่มีใน Shop [ณ ห้อง 44-201]
    - นำเสนอผลงานนักศึกษาสาขาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ [ตึก 44 ชั้น 4]
    - ออกแบบชิ้นส่วนอย่างง่าย และ ออกแบบอย่างเหมาะสม ด้วยโปรแกรม Solid Work [ณ ห้อง 52-308]
ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา
    เวลา 09.00 - 12.00 น. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรของภาควิชา พร้อมแจกของที่ระลึก [ณ บริเวณ ชั้น 6 หน้าห้อง 610 และ ชั้น 7 ณ ลาน Meeting TEM หน้าห้อง 703]     เวลา 13.00 - 16.00 น. สัมผัสบรรยากาศจริง พร้อมประสบการณ์จากรุ่นพี่ พร้อมแจกของที่ระลึก [ณ ลาน Meeting TEM ชั้น 7 หน้าห้อง 703]
เวลา 8.00-16.00 น. [On-site]  ออกบูธเพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาลัยนานาชาติ และพาผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยนานาชาติ [ณ ใต้ตึกอาคารอเนกประสงค์]
เวลา 8.00-16.00 น. [On-site]  ต้อนรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมด้วยเสียงเพลง [ณ หน้าตึก 95]
เวลา 8.00-16.00 น. [On-site]  แนะนำการออกสหกิจ และเส้นทางอาชีพ [ณ ห้องนิทรรศการ ตึก 95]
เวลา 8.00-16.00 น. [On-site]  กิจกรรม “Matching Logistics Words” และกิจกรรม “Rearrange Supply Chain” [ณ ชั้น 5 ตึก 95]
เวลา 8.00-16.00 น. [On-site]  เยี่ยมชมอาคารวิทยาลัยนานาชาติ [ตึก 95]
เวลา 10.00 และ 14.00 น. [On-site]  แนะนำวิทยาลัยนานาชาติ และโครงการ 3+1 สองปริญญา ไทย-เยอรมัน หลักสูตรสาขาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ และสาขาวิชาการจัดการ การท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญ [ณ ห้อง English Corner ตึก 95]
เวลา 10.00-12.00 น.และ 13.00-15.00 น. [On-site]  Workshops
Cambodia - Fun Fact Game
India - Panipuri
[ณ ชั้น 6 ตึก 95]
08.30 น. 8.30-16.00 น. [On-site]  แจกเอกสาร โดยตุ๊กตามาสคอทของคณะ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร 8.30-15.00 น. [On-site]  เปิดบ้านคณะพัฒนาฯ แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน [ณ ห้อง 310]
9.00-09.30 น. [On-site]  กิจกรรมเปิดบ้าน BMS และกิจกรรมการใช้ชีวิตในรั้ว มจพ. [ณ ห้อง 618]
9.30-10.00 น. [On-site]  กิจกรรมเปิดบ้าน BBR และกิจกรรมการใช้ชีวิตในรั้ว มจพ. [ณ ห้อง 310]
          Workshop : การออกแบบและสร้างตัวอย่างผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ [ณ ห้อง 510]
          Workshop : ระบบปฏิบัติการอุตสาหกรรม 4.0 [ณ ห้อง 512]
10.00-10.30 น. [On-site]  Workshop : Business Model Canvas [ณ ห้อง 310]
          กิจกรรมเปิดบ้าน BMS และกิจกรรมการใช้ชีวิตในรั้ว มจพ. [ณ ห้อง 618]
10.30-11.00 น. [On-site]  Workshop : จิตวิทยาองค์การ [ณ ห้อง 310]
          Workshop : การออกแบบและสร้างตัวอย่างผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ [ณ ห้อง 510]
          Workshop : ระบบปฏิบัติการอุตสาหกรรม 4.0 [ณ ห้อง 512]
11.00-11.30 น. [On-site]  กิจกรรมเปิดบ้าน BBR และกิจกรรมการใช้ชีวิตในรั้ว มจพ. [ณ ห้อง 310]
11.30-12.00 น. [On-site]  Workshop : Business Model Canvas [ณ ห้อง 310]
12.00-13.00 น. [Online]  ทำความรู้จักคณะ สาขาวิชา การสมัครเข้าศึกษาต่อ และบอกเล่าประสบการณ์การเรียนและเจาะลึกการทำงานในสายอาชีพ
ผ่าน FB เพจ facebook : สหกิจศึกษาและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ มจพ.
13.00-13.30 น. [On-site]  กิจกรรมเปิดบ้าน BBR และกิจกรรมการใช้ชีวิตในรั้ว มจพ. [ณ ห้อง 310]
          กิจกรรมเปิดบ้าน BMS และกิจกรรมการใช้ชีวิตในรั้ว มจพ. [ณ ห้อง 618]
13.30-14.00 น. [On-site]  Workshop : จิตวิทยาองค์การ [ณ ห้อง 310]
          Workshop : การออกแบบและสร้างตัวอย่างผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ [ณ ห้อง 510]
          Workshop : ระบบปฏิบัติการอุตสาหกรรม 4.0 [ณ ห้อง 512]
14.00-14.30 น. [On-site]  กิจกรรมเปิดบ้าน BBR และกิจกรรมการใช้ชีวิตในรั้ว มจพ. [ณ ห้อง 310]
          กิจกรรมเปิดบ้าน BMS และกิจกรรมการใช้ชีวิตในรั้ว มจพ. [ณ ห้อง 618]
14.30-15.00 น. [On-site]  Workshop : Business Model Canvas [ณ ห้อง 310]
          Workshop : การออกแบบและสร้างตัวอย่างผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ [ณ ห้อง 510]
          Workshop : ระบบปฏิบัติการอุตสาหกรรม 4.0 [ณ ห้อง 512]
เวลา 9.00-9.30 น. [On-site]  กล่าวต้อนรับสู่งานเปิดบ้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. (ช่วงเช้า)
เวลา 9.30-10.30 น. [On-site]  แนะนำบูธของแต่ละภาควิชา
เวลา 10.30-11.00 น. [On-site]  พิธีเปิด โดยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
เวลา 11.00-11.30 น. [On-site]  แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เวลา 11.30-12.00 น. [On-site]  แนะนำ STEM
8.30-16.00 น. [On-site: กิจกรรมที่บูธใต้อาคารอเนกประสงค์]
  - ให้ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนและรับของที่ระลึก
  - ถ่ายภาพ Photo Booth 8.30-16.00 น. [On-site: กิจกรรมที่สำนักหอสมุดกลาง]
  - ตอบแบบสำรวจ​ รับของรางวัล
  - พาชมห้องสมุด​ (จัดกลุ่ม​ ๆ​ ละ​ประมาณ​ 10 คน)
  - เล่นบอร์ดเกม
  - ฟังเพลง​ ร้องคาราโอเกะ
  - ชวนน้องดูหนัง
คลิกเพื่อรับชมวิดีโอแนะนำสำนักหอสมุดกลาง
09.00 น.
10.00 น. 10.00-10.20 น. [On-site]  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
โดยวิทยาลัยนานาชาติ
10.30 น. 10.20-10.40 น. [On-site]  ผู้นำนักศึกษา Talk
10.40-11.00 น. [On-site]  มินิคอนเสิร์ต
โดยกองกิจการนักศึกษา
11.00 น.
11.30 น. 11.00-11.20 น. [On-site]  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
12.00 น. 11.20-11.40 น. [On-site]  กิจกรรมตอบคำถามภาษาอังกฤษ (รอบ 1)
11.40-12.00 น. [On-site]  กิจกรรมตอบคำถามภาษาอังกฤษ (รอบ 2)
โดยคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
12.30 น.
13.00 น. 12.40-13.00 น. [On-site]  กิจกรรมตอบคำถามภาษาอังกฤษ (รอบ 3)
13.00-13.20 น. [On-site]  กิจกรรมตอบคำถามภาษาอังกฤษ (รอบ 4)
โดยคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
13.00-13.30 น. [On-site]  กล่าวต้อนรับสู่งานเปิดบ้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. (ช่วงบ่าย)
13.30-13.45 น. [On-site]  แนะนำภาควิชา MAE
13.45-14.00 น. [On-site]  แนะนำภาควิชา ECE
14.00-14.15 น. [On-site]  แนะนำภาควิชา PRE
14.15-14.30 น. [On-site]  แนะนำภาควิชา Ch.E
14.30-14.45 น. [On-site]  แนะนำภาควิชา MPTE
14.45-15.00 น. [On-site]  แนะนำภาควิชา MHLE
15.00-15.15 น. [On-site]  แนะนำภาควิชา IEE
15.15-15.30 น. [On-site]  แนะนำภาควิชา CE
15.30-15.45 น. [On-site]  แนะนำภาควิชา IE
15.45-16.00 น. [On-site]  แนะนำชุมนุม iRAP
16.00-16.30 น. [On-site]  กิจกรรมนันทนาการ สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
13.30 น.
14.00 น. 11.00-11.20 น. [On-site]  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
โดยคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
14.30 น.
15.00 น.
15.30 น.
16.00 น.
16.30 น.

เวลา เวทีส่วนกลาง คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง
08.00 น.
08.30 น. 8.30-15.00 น. [On-site]  เปิดบ้านคณะพัฒนาฯ แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน [ณ ห้อง 310]
9.00-09.30 น. [On-site]  กิจกรรมเปิดบ้าน BMS และกิจกรรมการใช้ชีวิตในรั้ว มจพ. [ณ ห้อง 618]
9.30-10.00 น. [On-site]  กิจกรรมเปิดบ้าน BBR และกิจกรรมการใช้ชีวิตในรั้ว มจพ. [ณ ห้อง 310]
          Workshop : การออกแบบและสร้างตัวอย่างผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ [ณ ห้อง 510]
          Workshop : ระบบปฏิบัติการอุตสาหกรรม 4.0 [ณ ห้อง 512]
10.00-10.30 น. [On-site]  Workshop : Business Model Canvas [ณ ห้อง 310]
          กิจกรรมเปิดบ้าน BMS และกิจกรรมการใช้ชีวิตในรั้ว มจพ. [ณ ห้อง 618]
10.30-11.00 น. [On-site]  Workshop : จิตวิทยาองค์การ [ณ ห้อง 310]
          Workshop : การออกแบบและสร้างตัวอย่างผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ [ณ ห้อง 510]
          Workshop : ระบบปฏิบัติการอุตสาหกรรม 4.0 [ณ ห้อง 512]
11.00-11.30 น. [On-site]  กิจกรรมเปิดบ้าน BBR และกิจกรรมการใช้ชีวิตในรั้ว มจพ. [ณ ห้อง 310]
11.30-12.00 น. [On-site]  Workshop : Business Model Canvas [ณ ห้อง 310]
12.00-13.00 น. [Online]  ทำความรู้จักคณะ สาขาวิชา การสมัครเข้าศึกษาต่อ และบอกเล่าประสบการณ์การเรียนและเจาะลึกการทำงานในสายอาชีพ
ผ่าน FB เพจ facebook : สหกิจศึกษาและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ มจพ.
13.00-13.30 น. [On-site]  กิจกรรมเปิดบ้าน BBR และกิจกรรมการใช้ชีวิตในรั้ว มจพ. [ณ ห้อง 310]
          กิจกรรมเปิดบ้าน BMS และกิจกรรมการใช้ชีวิตในรั้ว มจพ. [ณ ห้อง 618]
13.30-14.00 น. [On-site]  Workshop : จิตวิทยาองค์การ [ณ ห้อง 310]
          Workshop : การออกแบบและสร้างตัวอย่างผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ [ณ ห้อง 510]
          Workshop : ระบบปฏิบัติการอุตสาหกรรม 4.0 [ณ ห้อง 512]
14.00-14.30 น. [On-site]  กิจกรรมเปิดบ้าน BBR และกิจกรรมการใช้ชีวิตในรั้ว มจพ. [ณ ห้อง 310]
          กิจกรรมเปิดบ้าน BMS และกิจกรรมการใช้ชีวิตในรั้ว มจพ. [ณ ห้อง 618]
14.30-15.00 น. [On-site]  Workshop : Business Model Canvas [ณ ห้อง 310]
          Workshop : การออกแบบและสร้างตัวอย่างผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ [ณ ห้อง 510]
          Workshop : ระบบปฏิบัติการอุตสาหกรรม 4.0 [ณ ห้อง 512]
8.30-16.00 น. [On-site: กิจกรรมที่บูธใต้อาคารอเนกประสงค์]
  - ให้ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนและรับของที่ระลึก
  - ถ่ายภาพ Photo Booth 8.30-16.00 น. [On-site: กิจกรรมที่สำนักหอสมุดกลาง]
  - ตอบแบบสำรวจ​ รับของรางวัล
  - พาชมห้องสมุด​ (จัดกลุ่ม​ ๆ​ ละ​ประมาณ​ 10 คน)
  - เล่นบอร์ดเกม
  - ฟังเพลง​ ร้องคาราโอเกะ
  - ชวนน้องดูหนัง
คลิกเพื่อรับชมวิดีโอแนะนำสำนักหอสมุดกลาง
09.00 น. เวลา 9.00-9.15 น. [On-site]  กล่าวต้อนรับสู่งานเปิดบ้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. (ช่วงเช้า)
เวลา 9.15-9.30 น. [On-site]  แนะนำบูธของแต่ละภาควิชา
เวลา 9.30-9.45 น. [On-site]  แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์
เวลา 9.45-10.00 น. [On-site]  แนะนำภาควิชา MAE
เวลา 10.00-10.15 น. [On-site]  แนะนำภาควิชา ECE
เวลา 10.15-10.30 น. [On-site]  แนะนำภาควิชา PRE
เวลา 10.30-10.45 น. [On-site]  แนะนำภาควิชา Ch.E
เวลา 10.45-11.00 น. [On-site]  แนะนำ STEM
เวลา 11.00-12.00 น. [On-site]  กิจกรรมนันทนาการ สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
10.00 น. 10.20-10.40 น. [On-site]  มินิคอนเสิร์ต
โดยกองกิจการนักศึกษา
10.30 น.
11.00 น. 11.00-11.20 น. [On-site]  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
11.30 น.
12.00 น.
12.30 น.
13.00 น. 13.00-13.30 น. [On-site]  กล่าวต้อนรับสู่งานเปิดบ้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. (ช่วงบ่าย)
13.30-14.00 น. [On-site]  กิจกรรมนันทนาการ สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
14.00-14.30 น. [On-site]  แนะนำบูธของแต่ละภาควิชา
14.30-14.45 น. [On-site]  แนะนำภาควิชา MPTE
14.45-15.00 น. [On-site]  แนะนำภาควิชา MHLE
15.00-15.15 น. [On-site]  แนะนำภาควิชา IEE
15.15-15.30 น. [On-site]  แนะนำภาควิชา CE
15.30-15.45 น. [On-site]  แนะนำภาควิชา IE
15.45-16.00 น. [On-site]  แนะนำภาควิชา iRAP
16.00-16.30 น. [On-site]  กิจกรรมนันทนาการ สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
13.30 น.
14.00 น.
14.30 น.
15.00 น.
15.30 น.
16.00 น.
16.30 น.

คณะแผนที่ และเส้นทาง


การเดินทาง:

     รถประจำทางสาย 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 543
     รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ลงสถานีวงศ์สว่าง ต่อรถประจำทางสาย 97 (ขาไปกระทรวงสาธารณสุข) และสาย 543 (ขาไปท่าน้ำนนทบุรี)
    รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ลงสถานีบางโพ ต่อรถประจำทางสาย 32 (ขาไปปากเกร็ด) สาย 33 (ขาไปปทุมธานี) สาย 64 (ขาไปท่าน้ำนนทบุรี)
            สาย 90 (ขาไปปทุมธานี) สาย 97 (ขาไปกระทรวงสาธารณสุข) และสาย 117 (ขาไปท่าน้ำนนทบุรี)
    รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ลงสถานีเตาปูน ต่อรถประจำทางสาย 97 (ขาไปกระทรวงสาธารณสุข)
    รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ลงสถานีอารีย์ ต่อรถประจำทางสาย 97 (ขาไปกระทรวงสาธารณสุข)
     เรือด่วนเจ้าพระยา ลงสถานีพระราม 7 ต่อรถประจําทางสาย 32, 33 หรือ 64
     เรือด่วนเจ้าพระยา ลงสถานีวัดสร้อยทอง ต่อรถประจําทางสาย 32, 33, 64, 90 หรือ 117

  ที่ตั้ง: 1518​ ถนน​ประชา​ราษฎร์​1​ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

  หมายเลขโทรศัพท์: (66)2 555 2000

  Email: contact@op.kmutnb.ac.th

  Website: https://kmutnb.ac.th/

  Facebook: https://www.facebook.com/KMUTNB.Official/

  Twitter: https://twitter.com/official_kmutnb


แผนที่ และเส้นทาง


1. อาคารบริหาร
2. อาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง
3. อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
4. อาคารบ้านพักอาศัยแบบชุดอาจารย์และข้าราชการ 4 หลัง
5. อาคารหอพักนักศึกษา 3 หลัง
6. อาคารสิรินธร (สำนักหอสมุดกลาง)
7. อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
8. โรงปฏิบัติการกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า
9. โรงปฏิบัติการกลุ่มวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
10.อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ
11. อาคารปฏิบัติการการจัดการอุตสาหกรรม (โรงแรมวิลล่าวิชชาลัย)
12. อาคารยิมเนเซี่ยม 2

A บริเวณกำจัดขยะมูลฝอย
B บริเวณส่วนบริการชุมชน
C บริเวณส่วนกีฬาและพักผ่อน
D บริเวณเก็บกักน้ำและอนุรักษ์
E บริเวณประลองด้านวิศวกรรมศาสตร์
F บริเวณแปลงทดลองด้านเกษตรอุตสาหกรรม
G บริเวณแปลงทดลองด้านเกษตร
H บ่อน้ำสาธารณะ
I สถานีไฟฟ้าย่อย

  ที่ตั้ง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 129 ม.21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230

  หมายเลขโทรศัพท์: (66)37-217-300

  Fax: (66)37-217-333

  Email: contact-prachinburi@op.kmutnb.ac.th

  Website: https://kmutnb.ac.th/

  Facebook: https://www.facebook.com/KMUTNB.Official/

  Twitter: https://twitter.com/official_kmutnb


แผนที่ และเส้นทาง


1. อาคารอเนกประสงค์ (กำลังดำเนินการก่อสร้าง)
2. อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
3. อาคารเรียนรวม
4. อาคารปฏิบัติการรวมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (กำลังดำเนินการก่อสร้าง)
5. อาคารหอสมุดกลางและสารสนเทศ*
6. อาคารปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือกลาง*
7. อาคารสหวิทยาการ (คณะบริหารธุรกิจ)(กำลังดำเนินการก่อสร้าง)
8. อาคารปฏิบัติการเฉพาะทาง*
9. อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน*
10. อาคารหอประชุม*
11. โรงอาหารกลางและยิมเนเซี่ยม*
12. หอพักนักศึกษาชาย*
13. หอพักนักศึกษาหญิง*
14. หอพักอาจารย์และบุคลากร*
15. สนามฟุตบอล 68 x 105 ม.*
16. สนามตะกร้อ*
17. สนามบาสเกตบอล*
18. อาคารสถานที่*
19. พื้นที่สีเขียว (สวนหย่อม)*
20. อาคารอำนวยการ (สถานีขนส่งในอนาคต)*

G ป้อมรักษาการณ์*
K ป้ายมหาวิทยาลัย
L ศาลากลางน้ำ*
M อนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4*
N ลานประเพณี*
O ประติมากรรม*
U อาคารสนับสนุน (ถังเก็บน้ำและที่พักขยะ)*
Z สถานีไฟฟ้าย่อย*

หมายเหตุ * อยู่ในแผนจะดำเนินการก่อสร้าง

  ที่ตั้ง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120

  หมายเลขโทรศัพท์: (66)3-862-7000

  Email: adrayong@op.kmutnb.ac.th

  Website: https://kmutnb.ac.th/

  Facebook: https://www.facebook.com/KMUTNB.Official/

  Twitter: https://twitter.com/official_kmutnb